REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO
„ POD LIPAMI „

1. Miejsce rozłożenia namiotu oraz postawienia przyczepy lub pojazdu
każdorazowo wyznacza gospodarz pola namiotowego.
2. Goście przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności
meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za cały okres pobytu
opłacając jednocześnie opłatę miejscową (klimatyczną) według cennika z
góry.
3. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo
prosimy zgłaszać w recepcji .
4. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa do godz. 12:00 w dniu
wyjazdu . Osoby zamierzające przedłużyć pobyt ,zobowiązane są do
uregulowania opłaty przed godz. 12:00 .
Nie opuszczenie pola namiotowego do godz. 12:00 powoduje
automatycznie naliczenie opłaty za następną dobę pobytu.
5.Po upływie doby pobytowej goście proszeni są o zgłoszenie swojego
wyjazdu.
6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 . W tych godzinach
zamknięta jest brama główna .Otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa.
7. Prysznice , wc dla osób zamieszkałych na polu namiotowym są
bezpłatne ( otwarte 24 godziny na dobę).
8. Korzystanie z pralki możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i opłaceniu
w recepcji.
9. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są do :
– racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli
– korzystania z urządzeń ośrodka w sposób na powodujący uszkodzeń ani
pogorszenia ich stanu technicznego
– utrzymania wokół miejsca biwakowego czystości i porządku
– przestrzegania wyznaczonych godzin ciszy nocnej
– śmieci i odpady składać w miejscach do tego wyznaczonych
– mycia naczyń wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym (kuchnia)
10. Zabrania się :
– rozpalania ogniska
– okopywania namiotów
– podłączania urządzeń AGD w łazienkach
– mycia pojazdów samochodowych na terenie pola
11. Dzieci przebywające na terenie pola namiotowego winny obowiązkowo
znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób
dorosłych.
12. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola są zobowiązani do
zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego
świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
– psy na terenie pola mogą przebywać tylko i wyłącznie na uwięzi lub
w kagańcach
– za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego
właściciel
13. Nie należy pozostawiać przedmiotów wartościowych w namiotach i
samochodach . Za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie pola
namiotowego gospodarz nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
14. Zabrania się zachowania uciążliwego dla innych gości.
14. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu ,
zakłócające spokój innym użytkownikom pola namiotowego,
gospodarz ma prawo usunąć z pola namiotowego bez zwrotu opłaty
za niewykorzystany pobyt.
15. Każdy kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
Życzymy udanego wypoczynku !!!!!